Poradenský server Profinancuj.cz Vám přináší:

 
Ancestry... - O předcích...
 
 

Patron archivářů

Vítejte v sekci pro začínající badatele tápající ve starých textech...

Patron českých archivářů

 

I.

Úvod
II.  Čtení
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
 

 

 


 

    

    Začnete pravděpodobně s pozdními matrikami, které by neměl být problém přečíst:

     Většina pozdnějších matrik je v již v češtině a informace v kolonce Otec a Matka Vám kolikát objasní i dědy a babičky s daty a místy narození a někdy i sňatku.

    V období za Rakouska-Uherska je již situace složitější. Matriky jsou ručně psány švabachem a (s přihlédnutím k tehdejší politické situaci) samozřejmě německy. Níže poskytuji alespoň částečný výčet slov a jejich českých překladů, na něž určitě narazíte!

Jste členové či potomci:

 Jednoty potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze?

     V brzké době so podíváme do období bitvy na Bílé Hoře a dokonce i do ciziny. Určitě je nač se těšit.  
N a p i š t e   m i ! ! !

 

Mutter

Matka

katholische

katolická/é

Tochter

Dcera

 

ehe-liche

manželská/é

 

Sohn

Syn

des

předložka

pro "čí"

Ignats

Ignác

Karel

Karel

Katharina

Kateřina

Taužimsky

Taužimský/á

 

hiesigen/m

zdejší